پزشکی و سلامت

ارزیابی افراد پرخطر برای روزه داری

ارزیابی افراد پرخطر برای روزه داری

ارزیابی افراد پرخطر برای روزه داری

ارزیابی احتمال بروز عوارض روزه داری در افراد دچار دیابت؛ فدراسیون بین المللی دیابت

دسته اول : بسیار پر خطر (افرادی که دارای یک یا چند مورد زیر هستند) :

 • افت شدید قند طی 3 ماه پیش از ماه رمضان
 • کتواسیدوز دیابتی طی 3 ماه پیش از ماه رمضان
 • کمای هیپراسمولار هیپر گلیسمسک طی ماه 3 ماه پیش از رمضان
 • سابقه افت مکرر قند خون
 • سابقه افت ناهشیاری (unawareness) قند خون
 • دیابت نوع 1 با کنترل ضعیف
 • بیماری حاد
 • بارداری با وجود دیابت، یا دیابت بارداری تحت درمان با انسولین یا سولفونیل اوره ها
 • دیالیز مزمن یا مراحل 4 یا 5 بیماری مزمن کلیه
 • عوارض ماکروواسکولار پیشرفته
 • کهنسالی همراه با بدحالی

دسته دوم : پرخطر (افرادی که  دارای یک یا چند مورد زیر هستند) :

 • دیابت نوع 2 با کنترل نامناسب قندخون
 • دیابت نوع 1 خوب کنترل شده
 • دیابت نوع 2 خوب کنترل شده در حال مصرف انسولین با دوز چندگانه ترکیبی
 • بارداری در زن دچار دیابت نوع 2 یا دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی یا متقورین
 • مرحله 3 بیماری مرمن کلیه
 • عوارض پایدار ماکروواسکولار
 • بیماری های همبود (comrbid) افزاینده خطر
 • دیابت با فعالیت فیزیکی شدید
 • درمان با داروهایی که ممکن است به اختلال شناختی بیانجامد

دسته سوم : با خطر متوسط / کم (دیابت نوع 2 خوب کنترل شده تحت درمان با یک یا چند مورد زیر) :

 • اصلاح سبک زندگی
 • متفورمین
 • آکاربوز
 • تیازولیدیندیون ها
 • نسل 2 سولفونیل اوره ها
 • اینکرتین ها
 • مهارکننده های کوترانسپورتر 2 سدیم – گلوکز
 • انسولین بازال

Medi-Foam , پزشکی و سلامت , Beurer

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.