نمایش یک نتیجه

گردنبند سخت طلقی مدل CO120

1,020,000ریال
0نقد

گردنبند سخت طلقی مدل CO120 • ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس به نواحي بازو ، ساعد و انگشتان دستان […]

گردنبند طبی فیلادلفیا مدل CO112

850,000ریال
0نقد

گردنبند طبی فیلادلفیا مدل CO112 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس به نواحي […]

گردنبند طبی نرم چیپسو مدل CO110

780,000ریال
0نقد

گردنبند طبی نرم چیپسو مدل CO110 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس به […]

گردنبند فیلادلفیا جلو نای باز مدل CO116

850,000ریال
0نقد

گردنبند فیلادلفیا جلو نای باز مدل CO116 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس […]