نمایش یک نتیجه

قوزک بند الاستیک مدل AN136

550,000ریال
0نقد

قوزک بند الاستیک مدل AN136 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز در مفصل مچ پا تعریف میشوند. سلامت و استحکام مفصل مچ پا نقش مهمی در […]

قوزک بند پشت باز نئوپرن مدل AN132

1,100,000ریال
0نقد

قوزک بند پشت باز نئوپرن مدل AN132 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز در مفصل مچ پا تعریف میشوند. سلامت و استحکام مفصل مچ پا نقش […]

قوزک بند فنردار با کش ساپورت چیپسو مدل AN125

1,550,000ریال
0نقد

قوزک بند فنردار با کش ساپورت چیپسو مدل AN125 قوزک بند فنر دار با کش ساپورت نئوپرن Chipso AN125 : حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : – مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز […]

قوزک بند فنردار جلو باز مدل AN130

1,300,000ریال
0نقد

قوزک بند فنردار جلو باز مدل AN130 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز در مفصل مچ پا تعریف میشوند. سلامت و استحکام مفصل مچ پا نقش […]