نمایش یک نتیجه

ارتز بی حرکت کننده زانو چیپسو مدل KN045

2,500,000ریال
0نقد

ارتز بی حرکت کننده زانو چیپسو مدل KN045 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : – پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان ران نقش مهمی در انتقال وزن بدن را به عهده دارند . سلامت و استحکام مافصل پا نقش مهمی در کیفیت راه رفتن انسان بعهده […]

پد کشکک زانو چیپسو مدل KN051

600,000ریال
0نقد

پد کشکک زانو چیپسو مدل KN051 پد کشکک زانو نئوپرن Chipso KN051 : حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : – مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش های گوناگون ، فشار ، کشیدگی رباط های حمایت کننده زانو و آسیب های جدی تر قرار دارد. […]

جوراب واریس چیپسو مدل VA230

800,000ریال
0نقد

جوراب واریس چیپسو مدل VA230 مكانيسم اثر: كمپرسيون عضلات پا موجب برگشتن جريان خون مي شود موارد تجويز:  واريس پا سايز: تك سايز با طول هاي مختلف ۱- زيرزانو                 BD                     بدون كف ۲- زير زانو                BF                     بدون كف ۳- روي ران              BG                     بدون كف ۴- زيرزانو                AD                      با كف ۵- بالاي زانو            AF                      با […]

زانو بند پالمبو نئوپرن چیپسو مدل KN030

1,850,000ریال
0نقد

زانو بند پالمبو نئوپرن چیپسو مدل KN030 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش های گوناگون ، فشار ، کشیدگی رباط های حمایت کننده زانو و آسیب های جدی تر قرار دارد. مفصل زانو را چهار رباط قدامی ، […]

زانو بند ساده بلند نئوپرن چیپسو مدل KN034

1,250,000ریال
0نقد

زانو بند ساده بلند نئوپرن چیپسو مدل KN034 زانو بند ساده بلند نئوپرن Chipso KN034 : حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. تحوه اتصالات استخواني ، عملكرد عضلات و ساختمان خاص ليگامانها در اين ناحيه ، مؤيد اين امر ميباشند. اين مفصل بطور مكرر در […]

زانو بند ساده پد دار نئوپرن چیپسو مدل KN035

1,250,000ریال
0نقد

زانو بند ساده پد دار نئوپرن چیپسو مدل KN035 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. تحوه اتصالات استخواني ، عملكرد عضلات و ساختمان خاص ليگامانها در اين ناحيه ، مؤيد اين امر ميباشند. اين مفصل بطور مكرر در معرض تنشهاي گوناگون ، فشار ، كشيدگي […]

زانو بند کشکک بسته چیپسو مدل KN066

1,100,000ریال
0نقد

زانو بند کشکک بسته چیپسو مدل KN066 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. نحوه اتصالات استخواني ، عملكرد عضلات و ساختمان خاص ليگامانها در اين ناحيه ، مؤيد اين امر ميباشند. اين مفصل بطور مكرر در معرض تنشهاي گوناگون ، فشار ، كشيدگي ، تحمل […]

زانو بند مفصل دار مدرج فلزی مدل KN001

3,000,000ریال
0نقد

زانو بند مفصل دار مدرج فلزی مدل KN001 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : – مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش های گوناگون ، فشار ، کشیدگی رباط های حمایت کننده زانو و آسیب های جدی تر قرار دارد. مفصل زانو را چهار رباط […]

زانوبند پددار با استرپ چیپسو مدل KN036

1,400,000ریال
0نقد

زانوبند پددار با استرپ چیپسو مدل KN036 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. تحوه اتصالات استخواني ، عملكرد عضلات و ساختمان خاص ليگامانها در اين ناحيه ، مؤيد اين امر ميباشند. اين مفصل بطور مكرر در معرض تنشهاي گوناگون ، فشار ، كشيدگي ، تحمل […]

زانوبند چهار فنره نئوپرن چیپسو مدل KN011

2,200,000ریال
0نقد

زانوبند چهار فنره نئوپرن چیپسو مدل KN011 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : – مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش های گوناگون ، فشار ، کشیدگی رباط های حمایت کننده زانو و آسیب های جدی تر قرار دارد. مفصل زانو را چهار رباط قدامی، […]

زانوبند ساده کوتاه نئوپرن مدل KN040

1,250,000ریال
0نقد

زانوبند ساده کوتاه نئوپرن مدل KN040 زانو بند ساده کوتاه نئوپرن Chipso KN040 : حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. تحوه اتصالات استخواني ، عملكرد عضلات و ساختمان خاص ليگامانها در اين ناحيه ، مؤيد اين  امر ميباشند. اين مفصل بطور مكرر در معرض تنشهاي […]