دست ها

نمایش یک نتیجه

آتل انگشت مدل FI01

300,000ریال
0نقد

آتل انگشت مدل FI01 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : بسیاری از فعالیتهای دست منوط به عملکرد دقیق و مناسب انگشتان می باشد که انگشتان سهم بسزایی در انجام کلیه فعالیتها ما دارند باتوجه به توانای حرکتهای ظریف در انگشتان و با مشارکت و تعامل با سایر انگشتان توانمندی انجام حرکات پیچیده مانند تایپ کردن […]

شست بند آتل دار جدید نئوپرن چیپسو مدل WA066

700,000ریال
0نقد

شست بند آتل دار جدید نئوپرن چیپسو مدل WA066 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • شست بند : شست مهمترین انگشت دست میباشد و بسیاری از حرکات ترکیبی بین انگشتان به محور شست و سلامت مفاصل و تاندون های عمل کننده بر روی آن بستگی دارد . • حرکات ریز و ظريف دست (Fine Movements) نیز […]

شست بند آتل دار قدیم نئوپرن چیپسو مدل WA065

700,000ریال
0نقد

شست بند آتل دار قدیم نئوپرن چیپسو مدل WA065 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • شست بند : شست مهمترین انگشت دست میباشد و بسیاری از حرکات ترکیبی بین انگشتان به محور شست و سلامت مفاصل و تاندون های عمل کننده بر روی آن بستگی دارد . • حرکات ریز و ظريف دست (Fine Movements) نیز […]

مچ بند لاستیک چیپسو مدل WA085

77,000ریال
0نقد

مچ بند لاستیک چیپسو مدل WA085 • مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد می نمایند . • مفصل مچ از مفصل خاصي است که به قدرت و تحرک آن تواماً نیازمندیم و بدلیل همین تنوع وظايف و فعاليتهاي آن ، عوارض متعددي […]

مچ بند نئوپرن با استرپ مدل WA075

500,000ریال
0نقد

مچ بند نئوپرن با استرپ مدل WA075 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد مینمایند . • مفصل مچ از مفصل خاصي است که به قدرت و تحرک آن تواماً نیازمندیم و بدلیل همین تنوع وظايف […]

مچ شست بند آتل دار نئوپرن مدل WA061

1,080,000ریال
0نقد

مچ شست بند آتل دار نئوپرن مدل WA061 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد مینمایند . • مفصل مچ از مفصل خاصي است که به قدرت و تحرک آن تواماً نیازمندیم و بدلیل همین تنوع […]

مچ کف بند آتل دار جدید نئوپرن مدل WA064

1,200,000ریال
0نقد

مچ کف بند آتل دار جدید نئوپرن مدل WA064 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد مینمایند . • مفصل مچ از مفصل خاصي است که به قدرت و تحرک آن تواماً نیازمندیم و بدلیل همین […]

مچ کف بند آتل دار قدیم نئوپرن چیپسو مدل WA063

1,080,000ریال
0نقد

مچ کف بند آتل دار قدیم نئوپرن چیپسو مدل WA063 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد مینمایند . مفصل مچ از مفصل خاصي است که به قدرت و تحرک آن تواماً نیازمندیم و بدلیل همین […]

مچ کف بند شست دار نئوپرن چیپسو مدل WA062

750,000ریال
0نقد

مچ کف بند شست دار نئوپرن چیپسو مدل WA062 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : – مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد مینمایند . مفصل مچ از مفصل خاصي است که به قدرت و تحرک آن تواماً نیازمندیم و بدلیل […]

مچ کف بند لاستیک مدل WA080

500,000ریال
0نقد

مچ کف بند لاستیک مدل WA080 حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : • مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد مینمایند .مفصل مچ از مفصل خاصي است که به قدرت و تحرک آن تواماً نیازمندیم و بدلیل همین تنوع وظايف و فعاليتهاي […]